AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Par dzeramā ūdens saduļķojumu

udens2

Pēdējos mēnešos Ķekavā vairākkārt konstatēts dzeramā ūdens saduļķojums ūdens apgādes sistēmā daudzdzīvokļu mājām.

Kāpēc tā notiek ?  Vai ūdens saduļķojums ir bīstams veselībai ?

Saduļķojumu rada ūdens spiediena un plūsmas ātruma izmaiņas ūdensvadā. Mainīgais ūdens plūsmas ātrums un spiediens cauruļvados izraisa nosēdumu noskalošanu no veco cauruļvadu iekšējām sieniņām. Gadu gaitā uz cauruļvadu sieniņām izgulsnējas bioloģisks apaugums un dzelzs oksīds, kas  kādā brīdī no cauruļvadu sieniņām atdalās.

Sakarā ar izmaiņām ugunsdzēsības prasību nodrošināšanu regulējošajos MK noteikumos Nr 238, kas stājās spēkā 01.09.2017.gadā, nepieciešamās ūdens plūsmas noteikšanai ugunsdzēsības hidrantos, tika piemērota jauna metodika, kas izraisīja būtisku nosēdumu noskalošanos no cauruļvadu sieniņām. Noskaloto daļiņu sakustēšanos un attiecīgi ūdens saduļķošanos tagad izraisa katrs ūdens atslēgums vai ugunsdzēsības hidrantu izmantošana.

Nav pamata bažām, ka saduļķotais ūdens varētu būt kaitīgs veselībai un nebūtu lietojams uzturā. SIA „Ķekavas nami” pastāvīgi kontrolē dzeramā ūdens kvalitāti centralizētajā ūdensvada sadales tīklā, ievērojot 14.11.2017. MK noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktās prasības. Ir veiktas ūdens analīzes arī pēc konkrētu sūdzību par ūdens saduļķojumu saņemšanas.

Lai uzlabotu radušos situāciju, SIA “Ķekavas nami” maija – jūnija mēnešos sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti, gatavojas veikt ūdensapgādes tīklu mehāniskā piesārņojuma pārbaudi pa posmiem kā arī ūdensvada skalošanu. Ja pārbaužu un testēšanas rezultātā tiks konstatēta nepieciešmība, tiks veikta ūdensapgādes tīklu profilaktiska attīrīšana/dezinfekcija, izmantojot speciālu līdzekli Carela® Bio-Des. Līdzeklis šķīdina dzelzs (rūsas) nogulsnes un sagrauj bioplēvi, kā arī reizē dezinficē ūdensvadu skalošana duļķainības problēmas atrisināšanai (plānota un kontrolēta vienvirziena ūdensvadu skalošana – nogulšņu uzduļķošana un izskalošana) apgādes tīklu dezinfekcija bez attīrīšanas efekta. Iedzīvotāji tiks savlaicīgi informēti par ūdensvada skalošanu.Minēto darbu laikā iedzīvotājiem neērtības varētu radīt ūdensapgādes pārtraukumi pat līdz 48 stundām.

Lai palīdzētu labāk atrisināt problēmu, lūdzam iedzīvotājus informēt SIA “Ķekavas nami” par konstatētiem ūdens saduļķojuma gadījumiem e-pastā aiva@kekavasnami.lv vai jfreibergs@apollo.lv  vai pa SIA “Ķekavas nami” mājas lapā norādītajiem tālruņa nummuriem.

Ūdens analīzes Gaismas 19/3