AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Publiskā informācija

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicēta informācija
1. Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi               Sabiedrības pamatdarbības galvenais mērķis ir kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšana Ķekavas novada Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta  iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.

Vidēja termiņa darbības stratēģija

2016.-2018.g.  (atvērt šeit)

2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana;

• ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde klientiem;
• notekūdeņu savākšana un transportēšana uz Rīgas

pilsētas attīrīšanas būvēm no Ķekavas novada Ķekavas

pagasta teritorijas;

• notekūdeņu savākšana un attīrīšana Ķekavas novada

Daugmales pagasta teritorijā;
• siltuma ražošana un piegāde klientiem;
• pašvaldības teritoriju uzturēšana;
• pašvaldības ēku apsaimniekošana;

3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Finanšu mērķu izpilde 2018
4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 2018.gadā
5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms) Saņemts pašvaldības ieguldījums
6. Atalgojuma politikas principi Atalgojuma politikas principi (atvērt šeit)

Valdes locekļu atalgojums

7. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība  SIA “Ķekavas nami” neveic ziedošanu

atbilstoši likuma Par sabiedrisko

pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

8. Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem  

2019. gada-1. ceturkšņa pārskats

 

 

9. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats 2017.gada pārskats un revidentu ziņojums

2018. gada pārskats un revidentu ziņojums

10. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) SIA „Ķekavas nami” 100% apmērā ir Ķekavas novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls(uz 01.07.2018.) – 5 333 698.00 EUR

SIA „Ķekavas nami” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11. Informācija par organizatorisko struktūru  Organizatoriskā shēma (atvērt šeit)
12. Informācija par katra saņemtā un veikā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem   Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
13. Informācija par iepirkumiem  Iepirkumi (atvērt šeit)