AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Paziņojums saistībā ar MK rīkojumiem par COVID-19

SIA “Ķekavas nami” turpina darbību ikdienas režīmā, nodrošinot siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus iedzīvotājiem daudzdzīvokļu mājās kā arī māju apsaimniekošanu.

Dzīvokļu īpašumos tehniskajam personālam dzīvokļos atļauts ieiet tikai būtisku avārijas situāciju likvidēšanai, saskaņojot to ar dzīvokļa īpašnieku. Ūdens patēriņa skaitītāju dzīvokļos verificēšana tiek atlikta līdz ārkārtas situācijas beigām.

Lūdzam iedzīvotājus nepieciešamības gadījumos ar SIA “Ķekavas nami” darbiniekiem kontaktēties elektroniski  e-pastā info@kekavasnami.lv vai sazinoties pa mājas lapā norādītajiem tālruņa numuriem.

Uzturoties daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās personām ir jāievēro savstarpēja divu metru distance. Neievērot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcējoties koplietošanas telpās var tikai – 1)ne vairāk kā 2 personas; 2) personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas un rīkoties atbilstoši, lai aizsargātu savu, savu tuvāko un apkārtējo cilvēku veselību!

 

SIA “Ķekavas nami”