AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Sākas ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu laukā

4

Pēc būvdarbu iepirkuma procedūras īstenošanas un projekta finansēšanas nosacījumu precizēšanas, 10.maijā parakstīts līgums ar SIA „Ostas Celtnieks” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi teritorijā Loreķi Ķekavā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstība Ķekavā 4. kārta”  ietvaros.

Noslēgti līgumi arī par projekta būvuzraudzību ar SIA „Dromos” un autoruzraudzību ar tehniskā projekta izstrādātājiem SIA „Firma L4”.

Īstenojot kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Ķekavā, tiks izbūvēti  9,1 km ūdensapgādes tīklu un 9,8 km pašteces kanalizācijas tīklu, 0,75 km kanalizācijas spiedvada, kā arī sešas kanalizācijas sūkņu stacijas ar pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz Rīgas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas pie īpašuma robežas 480 Loreķu iedzīvotājiem. Tiks nodrošinātas ugunsdrošības prasības, ierīkojot ugunsdzēsības hidrantus projekta teritorijā. Būvdarbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 18 mēnešu laikā no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.

Marta mēnesī noslēdzās būvdarbu iepirkuma procedūra “Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Loreķu teritorijā Ķekavā”. Tiesības slēgt būvdarbu iepirkuma līgumu ieguva SIA “Ostas celtnieks” par līguma summu EUR 4 441 996.40 bez PVN. Cenu aptaujā būvuzraudzības pakalpojumam SIA “Dromos” līguma slēgšanas tiesības ieguva par līguma summu EUR 62 820.00 bez PVN.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektā paredzēts 1 224 776 EUR apmērā. Ņemot vērā, ka būvdarbu iepirkumā izveidojās sadārdzinājums, Ķekavas novada pašvaldības Dome pieņēma lēmumu līdzfinansēt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi projekta teritorijā EUR      3 270 944 apmērā, to piesaistot no kredīta līdzekļiem Valsts Kasē.

Pēc visu būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo dokumentu saskaņošanas, jūnija mēnesī kā pirmajās darbi tiks uzsākti Ziemeļu, Kuršu, Druvas un Vīķu ielās.

Būvdarbu laikā transporta kustība būs ierobežota. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem. Lai arī būvdarbi tiks organizēti tā, lai maksimāli nodrošinātu piekļūšanu savām mājām, atsevišķos gadījumos šaurākajās vietās iespējami īslaicīgi piekļūšanas traucējumi.

Vairāk informāciju par projekta īstenošanu   var saņemt pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787)vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

 

SIA „Ķekavas nami”

projektu koordinators  Juris Firsts

 

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *