AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Sekmīgi norit ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Loreķu laukā

4

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Loreķu teritorijā Ķekavā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstība Ķekavā 4. kārta”  ietvaros norit pēc saskaņotā plāna.  Lai arī septembra-oktobra mēnešos SIA “Ostas Celtnieks” nespēja pilnībā iekļauties kalendārajā darbu izpildes grafikā, šobrīd jau ir paveikts vairāk nekā plānā un, darbi, ja to atļaus laika apstākļi, turpināsies arī janvāra mēnesī.

Decembrī ir pabeigti komunikāciju izbūves darbi Kuršu, Druvas un Vīķu ielās, ierīkotas ūdens un kanalizācijas pieslēgumu vietas pie privātmājām, vairāki īpašnieki nodrošinājuši arī pieslēgumus, kas ir svarīgi projektā noteikto mērķu sasniegšanai. Šeit izbūvēta arī jauna kanalizācijas sūkņu stacija, kas nodrošina notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā Ķekavā. Ielu segums Kuršu un Druvas ielās šobrīd tiek atjaunots daļēji, pilnīgi ielu segums un labiekārtošanas darbi tiks pabeigti pavasarī.

Aicinām Kuršu, Druvas un Vīķu ielu iedzīvotājus saņemt tehniskos noteikumus un veikt pieslēgumu izbūvi. Iepazīties ar pieslēgšanās kārtību ŪK tīkliem un izdrukāt iesnieguma formu par tehnisko noteikumu saņemšanu iespējams SIA “Ķekavas nami” mājas lapas sadaļā http://kekavasnami.lv/udenssaimnieciba-2/ vai saņemt SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā.

Būvdarbi gandrīz pilnībā pabeigti Ziemeļu, Vīķu, Valdiņu, Dadžu un projektējamajā ielā pie Vērdiņu ielas. Komunikācijas ierīkotas Varavīksnes, projektējamajās ielās pie Varavīksnes ielas, Strazdu, Dzegužu, Cielavas, Nāras, Ciniju, Vērdiņu un Zemes ielās. Darbi turpinās Dzeņu, Beināra un Mazjā Senču ielā. Janvārā mēnesī, ja to atļaus laika apstākļi darbi notiks Vaivarāju, Loreķu, Mazajā Senču ielā un projektējamajās ielās pie Mazās Senču ielas.   Kopā uz decembra sākumu ierīkoti 5,4 km ūdensvada tīkli un 5,1 km kanalizācijas tīkli.

Ielu seguma atjaunošana un ielām pieguļošās teritorijas  labiekārtošanas darbi projekta teritorijā tiks turpināti pavasarī un vasaras sākumā.  .

Būvdarbus projekta teritorijā plānots pabeigt līdz 2019.gada 1.jūlijam.

Īstenojot kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Ķekavā, tiks izbūvēti  9,1 km ūdensapgādes tīklu un 9,8 km pašteces kanalizācijas tīklu, 0,75 km kanalizācijas spiedvada, kā arī sešas kanalizācijas sūkņu stacijas ar pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz Rīgas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas pie īpašuma robežas 480 Loreķu iedzīvotājiem. Tiks nodrošinātas ugunsdrošības prasības, ierīkojot ugunsdzēsības hidrantus projekta teritorijā. Būvdarbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 2019.gada vasarā.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektā paredzēts 1 224 776 EUR apmērā, Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansē ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi projekta teritorijā EUR      3 270 944 apmērā.

Būvdarbu laikā transporta kustība būs ierobežota. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem. Lai arī būvdarbi tiks organizēti tā, lai maksimāli nodrošinātu piekļūšanu savām mājām, atsevišķos gadījumos šaurākajās vietās iespējami īslaicīgi piekļūšanas traucējumi. Ziemas periodā objektā atradīsies ceļu uzturēšanas tehnika, lai iespējami labāk nodrošinātu iedzīvotājiem piekļūšanu saviem īpašumiem.

Vairāk informāciju par projekta īstenošanu   var saņemt pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787)vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

 

SIA „Ķekavas nami”

projektu koordinators  Juris Firsts

 

2018.gada 17.decembrī.