AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Aktuālie iepirkumi

SIA Ķekavas nami veic cenu aptauju par kokskaidu granulu piegādi jaunbūvējamai katlu mājai Daugmalē.

Piedāvājumus iesūtīt e-pastā info@ķekavasnami.lv līdz 2023.gada 7.septembrim plkt.14.00.

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pieteikums
Līguma projekts

SIA Ķekavas nami veic cenu aptauju (atkārtoti) par būvuzrauga pakalpojuma sniegšanu granulu katlu mājas būvniecībai Daugmalē

Nolikums
Pielikums pieteikumam

 

SIA Ķekavas nami veic būvuzrauga pakalpojuma cenu aptauju granulu katlu mājas būvniecībai Daugmalē.

Nolikums
Pieteikums
Liguma projekts

 

SIA Ķekavas nami veic būvuzrauga pakalpojuma cenu aptauju šķeldas katlu mājas būvniecībai Valdlaučos.

Nolikums
Pieteikums
Liguma projekts

SIA “Ķekavas nami”veic cenu aptauju par dūmvadu un dabīgās ventilācijas skursteņu remonta Gaismas ielā 3, Ķekavā darbu veikšanu.

Cenu aptaujas nolikums un prasības skatīt pielikumos.

Nolikums

Tehniskā specifikācija
Pieteikums
Tāmes piedāvājums
Līgums
Akts

Piedāvājumus uz e-pasta adresi: info@kekavasnami.lv iesniegt līdz 2023.gada 13.jūnijam plkst.13.00.

 

SIA “Ķekavas nami” aicina piedalīties cenu aptaujā par attālināti nolasāmu ultraskaņas ūdens ievadskaitītāju piegādes pakalpojuma sniegšanu.

Prasības ūdens skaitītājiem un pakalpojuma sniegšanai iekļautas tehniskajā specifikācijā (1. piielikums).

Pieteikumu (2. pielikums) un finanšu piedāvājumu (3. pielikums) iesniegt līdz 2023.gada 5.jūnijam plkst. 11.00 nosūtot uz adresi info@kekavasnami.lv.

Vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Izslēgšanas kritēriji – atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.

Papildus informāciju par cenu aptauju sniegs:

SIA “Ķekavas nami” projektu vadītāja asistents Ilgonis Leišavnieks

tālr.29286907

e-pasts: ilgonis@kekavasnami.lv