AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Iedzīvotāji aktīvi turpina pieslēgt mājsaimniecības Loreķu teritorijā izbūvētajiem centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

 

Turpinās mājsaimniecību pieslēgšanās  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības  pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. Kārta” ietvaros izbūvētajiem  centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem Loreķu teritorijā Ķekavā.

Uz 2021.gada 1.jūliju Loreķu teritorijā izbūvētajiem centralizētajiem  kanalizācijas un ūdensvada  tīkliem pieslēgušās 145 mājsaimniecības, nodrošinot pakalpojumu vairāk kā 440 iedzīvotājiem.

Aicinām iedzīvotājus, kuriem iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu kanalizācijas pieslēgumu izbūvei saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15/2017 “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai vai centralizētās kanalizācijas sistēmai” https://www.kekava.lv/pub/index.php?id=1963&gid=97&lid=11413  , iesniegt pieteikumus Ķekavas novada pašvaldībā.

Informējam arī, ka SIA “Ķekavas nami” Loreķu, Vimbukroga, Odukalna un Ķekavas teritorijā piedāvā iespēju ierīkot attālināti nolasāmus ūdens skaitītājus. Vairāk informācijas rakstā https://www.kekava.lv/pub/index.php?id=150&gid=1&lid=14009 .

Atgādinām, ka mājsaimniecībām, kuras nav pieslēgtas centralizētajiem pakalpojumiem, Ķekavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu Ķekavas novadā” https://www.kekava.lv/pub/index.php?id=1963&gid=97&lid=12995 noteiktajā kārtībā ir jāreģistrē savas kanalizācijas sistēmas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.

Iepazīties ar pieslēgšanās kārtību centralizētajiem kanalizācijas un un ūdensvada tīkliem un saņemt iesnieguma formu Tehnisko noteikumu pieprasīšanai, iespējams :

–           SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā;

–           SIA “Ķekavas nami” klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 8, Ķekavā;

–           SIA “Ķekavas nami” interneta mājas lapā

http://kekavasnami.lv/udenssaimnieciba-2/;

Pieprasītos Tehniskos noteikumus saņemt iespējams  divu nedēļu laikā saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi info@kekavasnami.lv  .

Papildus  informācija un konsultācijas pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787)vai pie projektu koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

SIA „Ķekavas nami”