24h ☏ +371 29220011

Turpinās darbs pie ūdenssaimniecības projekta Loreķu laukā

Šobrīd notiek sagatavošanās darbi ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei Loreķu laukā Ķekavā  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstība Ķekavā, 4. kārta” ietvaros.

Marta mēnesī noslēdzās būvdarbu iepirkuma procedūra “Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Loreķu teritorijā Ķekavā”. Tiesības slēgt būvdarbu iepirkuma līgumu ieguva SIA “Ostas celtnieks” par līguma summu EUR 4 441 996.40 bez PVN. Būvdarbu līguma summa pārsniedz plānoto projekta budžetu.

Ņemot vērā, ka projektā izveidojies sadārdzinājums, Ķekavas novada pašvaldības Dome lēma par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem.  Dome pieņēma lēmumu paredzēt 2018.-2019.gadā nepieciešamo līdzfinansējumu ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūvei projekta teritorijā EUR 3 270 944 apmērā, plānojot to piesaistīt no kredīta līdzekļiem Valsts Kasē.

Šobrīd jau Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt Ķekavas novada pašvaldības lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts Kasē SIA “Ķekavas nami” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstība Ķekavā, 4. kārta” īstenošanai.

Maija mēnesī, pēc dokumentu precizēšanas saistībā ar projekta izmaksām un finansēšanas avotiem, paredzēts noslēgt līgumu ar būvnieku SIA “Ostas celtnieks” un būvuzraugu SIA “Dromos”. Būvdarbi tiks uzsākti jūnija mēnesī.

Vairāk informāciju par projekta īstenošanu   var saņemt pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787)vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

 

SIA „Ķekavas nami”

projektu koordinators  Juris Firsts