24h ☏ +371 29220011

2023. gada iepirkumi

SIA “Ķekavas nami” veic cenu aptauju pretendentu atlasei būvniecības pakalpojuma sniegšanai 17 privātmāju, kas ieguvušas tiesības uz pašvaldības līdzfinansējumu, ūdens vai kanalizācijas tīkla pieslēgšanai publiskajiem centralizētajiem tīkliem.

Piedāvājumu cenu aptaujā nosūtīt e-pastā: info@kekavasnami.lv vai iesniegt klātienē  Rāmavas ielā 17, Rāmava, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā līdz 2023.gada 13.decembrim plkst. 13.00.

Plašāka informācija par cenu aptauju atrodama pielikumos.

Nolikums
1. pielikums
2. pielikums
Tāme

SIA “Ķekavas nami”  Elektronisko iepirku sistēmā (EIS) ir izsludinājusi iepirkumu “Riteņtraktoru un to iekārtu iegāde”.

Iepirkuma priekšmets: trīs riteņtraktoru un to iekāru (sniega lāpsta, birste un smilšu kaisītājs) iegāde.

Pieteikšanās termiņš: līdz 2023.gada 27.decembra plkst.11.00

Dokumentu iesniegšana tikai EIS.

Papildus informācija pielikumā.

Nolikums

SIA “Ķekavas nami” veic cenu aptauju  par kustamās mantas novērtēšanas pakalpojuma sniegšanu.

Piedāvājumu cenu aptaujā nosūtīt e-pastā: info@kekavasnami.lv vai iesniegt klātienē  Rāmavas ielā 17, Rāmava, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā līdz 2023.gada 30. novembrim plkst. 11.00.

Plašāka informācija par cenu aptauju atrodama pielikumos.

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pieredze
Pieteikums
Līguma projekts

SIA “Ķekavas nami” veic cenu aptauju par ūdens skaitītāju ar attālinātu datu nolasīšanas funkciju nomaiņas pakalpojuma sniegšanu SIA “Ķekavas nami” klientiem.

Piedāvājumu cenu aptaujā nosūtīt e-pastā: info@kekavasnami.lv vai iesniegt klātienē  Rāmavas ielā 17, Rāmava, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā līdz 2023.gada 24.novembrim plkst. 11.00.

Plašāka informācija par cenu aptauju atrodama pielikumos.

Nolikums
Skaitītāju nomaiņas pakalpojums
Pieteikums
Līguma projekts

SIA “Ķekavas nami” veic cenu aptauju par pakalpojuma sniegšanu pārvaldības procesos pilnveidošanai, iekšējo normatīvo aktu izvērtēšanai un uzlabošanai, darbinieku zināšanu pilnveidošanai labas pārvaldības principu piemērošanā

Piedāvājumu cenu aptaujā nosūtīt e-pastā: info@kekavasnami.lv vai iesniegt klātienē  Rāmavas ielā 17, Rāmava, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā līdz 2023.gada 25.oktobrim plkst. 11.00.

Plašāka informācija par cenu aptauju atrodama pielikumos.

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Piedāvājums
Laika grafiks
Līgums

SIA Ķekavas nami veic cenu aptauju šķeldas kurināmā piegādei jaunbūvējamai 1,4 MW katlu mājai Valdlaučos, Meistaru ielā 37, Ķekavas novadā. Plānotais kurināmā iegādes apjoms 7800 m³ jeb 4800 MWh.

Piedāvājumu cenu aptaujā nosūtīt e-pastā: info@kekavasnami.lv vai iesniegt klātienē  Rāmavas ielā 17, Rāmava, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā līdz 2023.gada 25.oktobrim plkst. 11.00.

Plašāka informācija par cenu aptauju atrodama pielikumos.

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pieteikums
Pieredzes apraksts
Līguma projekts

 

SIA Ķekavas nami, lai palielinātu klientiem pieejamību attālināti nolasāmo ūdens skaitītāju izmantošanā, veic cenu aptauju par trīs bāzes stacijas piegādi un uzstādīšanu attālinātai datu un parametru nolasīšanai no skaitītājiem, kas izmanto LoRa WAN standartu.
Piedāvājumus iesūtīt e-pastā info@kekavasnami.lv līdz 2023.gada 18.oktobrim plkst.11.00.

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pieteikums
Izpildītie darbi
Līguma projekts

 

SIA Ķekavas nami veic cenu aptauju par kokskaidu granulu piegādi jaunbūvējamai katlu mājai Daugmalē.

Piedāvājumus iesūtīt e-pastā info@kekavasnami.lv līdz 2023.gada 7.septembrim plkst.14.00.

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Pieteikums
Līguma projekts

SIA Ķekavas nami veic cenu aptauju (atkārtoti) par būvuzrauga pakalpojuma sniegšanu granulu katlu mājas būvniecībai Daugmalē

Nolikums
Pielikums pieteikumam

 

SIA Ķekavas nami veic būvuzrauga pakalpojuma cenu aptauju granulu katlu mājas būvniecībai Daugmalē.

Nolikums
Pieteikums
Liguma projekts

 

SIA Ķekavas nami veic būvuzrauga pakalpojuma cenu aptauju šķeldas katlu mājas būvniecībai Valdlaučos.

Nolikums
Pieteikums
Liguma projekts

SIA “Ķekavas nami”veic cenu aptauju par dūmvadu un dabīgās ventilācijas skursteņu remonta Gaismas ielā 3, Ķekavā darbu veikšanu.

Cenu aptaujas nolikums un prasības skatīt pielikumos.

Nolikums

Tehniskā specifikācija
Pieteikums
Tāmes piedāvājums
Līgums
Akts

Piedāvājumus uz e-pasta adresi: info@kekavasnami.lv iesniegt līdz 2023.gada 13.jūnijam plkst.13.00.

 

SIA “Ķekavas nami” aicina piedalīties cenu aptaujā par attālināti nolasāmu ultraskaņas ūdens ievadskaitītāju piegādes pakalpojuma sniegšanu.

Prasības ūdens skaitītājiem un pakalpojuma sniegšanai iekļautas tehniskajā specifikācijā (1. piielikums).

Pieteikumu (2. pielikums) un finanšu piedāvājumu (3. pielikums) iesniegt līdz 2023.gada 5.jūnijam plkst. 11.00 nosūtot uz adresi info@kekavasnami.lv.

Vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Izslēgšanas kritēriji – atbilstoši Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem.

Papildus informāciju par cenu aptauju sniegs:

SIA “Ķekavas nami” projektu vadītāja asistents Ilgonis Leišavnieks

tālr.29286907

e-pasts: ilgonis@kekavasnami.lv