24h ☏ +371 29220011

2022. gada iepirkumi

Iepirkums “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Daugmalē, Ķekavas novadā” ID Nr. ĶN 2022/6”

Iepirkuma procedūras nolikums