24h ☏ +371 29220011

Publiskojamā informācija

Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publicēta informācija
1. Kapitālsabiedrības statūti un vispārējie stratēģiskie mērķi               Sabiedrības pamatdarbības galvenais mērķis ir kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšana Ķekavas novada Ķekavas pagasta un Daugmales pagasta  iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm.

Statūti

Vidēja termiņa darbības stratēģija

2016.-2018.g.  (atvērt šeit) 

2019.-2021.g.  (atvērt šeit)

2022.-2024.g.  (atvērt šeit)

2. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana;

• ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde klientiem;
• notekūdeņu savākšana un transportēšana uz Rīgas

pilsētas attīrīšanas būvēm no Ķekavas novada Ķekavas

pagasta teritorijas;

• notekūdeņu savākšana un attīrīšana Ķekavas novada

Daugmales pagasta teritorijā;
• siltuma ražošana un piegāde klientiem;
• pašvaldības teritoriju uzturēšana;
• pašvaldības ēku apsaimniekošana;

3. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Finanšu mērķu izpilde 2017

Finanšu mērķu izpilde 2018

Finanšu mērķu izpilde 2019

Finanšu mērķu izpilde 2020

Finanšu mērķu izpilde 2021

Finanšu mērķu izpilde 2022

4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 2018.gadā

Iemaksas valsts un pašvaldību budžetos 2019.gadā

Iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2020.gadā

Iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2021.gadā.

Iemaksas valsts un pašvaldības budžetos 2022.gadā.

5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms) Saņemts pašvaldības ieguldījums
6. Valde Valdes reglaments (atvērt šeit)

Atalgojuma politikas principi (atvērt šeit)

Valdes atalgojums (atvērt šeit)

Valde

7. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība  SIA “Ķekavas nami” neveic ziedošanu

atbilstoši likuma Par sabiedrisko

pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

8. Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem 2023.gada 1.ceturkšņa pārskats
2023.gada 2.ceturkšņa pārskats
2023.gada 3.ceturkšņa pārskats
9. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats 2015.gada pārskats un revidentu ziņojums

2016.gada pārskats un revidentu ziņojums

2017.gada pārskats un revidentu ziņojums

2018. gada pārskats un revidentu ziņojums

2019. gada pārskats un revidentu ziņojums

2020. gada pārskats un revidentu ziņojums

2021. gada pārskats un revidentu ziņojums

2022. gada pārskats un revidentu ziņojums

10. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) SIA „Ķekavas nami” 100% apmērā ir Ķekavas novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls 7 277 306.00 EUR (Reģistrēts UR 07.07.2022)

SIA „Ķekavas nami” nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

11. Informācija par organizatorisko struktūru  Organizatoriskā shēma (atvērt šeit)
12. Informācija par katra saņemtā un veikā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem   Nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi)
13. Informācija par iepirkumiem Iepirkumi līdz 2019. gadam (atvērt šeit)

2019.gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka turpmāk pasūtītājiem visa informācija par iepirkumiem, kas veido pircēja profilu, ir jāizvieto tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).

Visa informācija par SIA “Ķekavas nami” iepirkumiem turpmāk pieejama EIS pasūtītāja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/7091

14. Būtiskākās kapitālsabiedrības politikas  Datu aizsardzība

Pretkorupcijas plāns

Iepirkumu organizēšanas noteikumi

15. Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem