24h ☏ +371 29220011

2014. gada iepirkumi

Iepirkumu procedūra: „Būvuzraudzība būvniecības līgumam par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ciematā Ziedonis” ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta” ietvaros.

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM ES Kohēzijas fonda projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta, projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/009


Iepirkumu procedūra: „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, id.nr. ĶN – 2014/1 – ERAF, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr.DMS/3.4.4.1.0/13/11/020 ietvaros.


PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM ES Kohēzijas fonda projekts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta, projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/009


PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”,
(ID Nr. ĶN – 2014/1 – ERAF).


Iepirkumu procedūra: „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”


Iepirkumu procedūra:„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi”„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve ciematā Rāmava, Ķekavas novadā”
ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta” ietvaros


Iepirkumu procedūra:„Būvuzraudzība būvniecības līgumam par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ciematā Rāmava”PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes”, Nākotnes ielā 12, Ķekavā, Ķekavas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana”
(ID Nr. ĶN – 2014/3 – ERAF).


PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” (ID Nr. ĶN – 2014/2 – ERAF).


PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM
„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve ciematā Rāmava Ķekavas novadā”, ID Nr. ĶN 2014/3


PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” (ID Nr. ĶN – 2014/2 – ERAF).


PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU