24h ☏ +371 29220011

Dzeramā ūdens kvalitāte

SIA “Ķekavas nami” pienākums ir nodrošināt patērētājus ar dzeramo ūdeni un attīrīt notekūdeņus. Šos procesus uzrauga SIA “Ķekavas nami” apkalpojošais personāls .Pašreiz ‘’Ķekavas namu’’ sagatavotā dzeramā ūdens kvalitāte pilnībā atbilst Latvijas Republikas MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Katru gadu uzņēmumā izstrādā piecas( katram  ūdensapgādes tīklam atsevišķi) monitoringa programmas ,kas tiek saskaņotas Veselības inspekcijā.

Saskaņā ar Veselības ministrijas Veselības inspekcijas (VI) norādījumiem,  pēc noteikta plāna tiek noņemti ūdens paraugi ūdensvada sadales tīklā un veikta to testēšana. Testēšana tiek veikta arī pēc rezervuāru( Ķekavā), ūdenstorņa (Katlakalns), hidroforu(Daugmale) skalošanas un dezinfekcijas divas reizes gadā atbilstoši Veselības inspekcijas saskaņotai dezinfekcijas programmai.  Testēšanu veic SIA ’’Vides audits’’ akreditēta laboratorija. Atskaites par kontroles rezultātiem tiek iesniegtas Veselības inspekcijai.

Savukārt arī  Veselības inspekcija pārbauda dzeramā ūdens kvalitāti, kontrolējot to no iegūšanas vietas līdz pat ūdens lietotāja krānam,  tādā veidā uzraugot SIA “Ķekavas namu” darbību. SIA “Ķekavas nami” saņem informāciju par šiem rezultātiem.

Dzeramā ūdens kvalitātes normatīvie rādītāji.

Kārtējā monitoringa ūdens analīzes

KARTEJAIS_MONITORINGS_ZIEDONIS_2020
KARTEJAIS_MONITORINGS_VALDLAUCI_2020
KARTEJAIS_MONITORINGS_KEKAVA_2020
KARTEJAIS_MONITORINGS_KATLAKALNS_2020
KARTEJAIS_MONITORINGS_DAUGMALE_2020

Ūdens analīzes pēc dezinfekcijas

KEKAVA_Nakotnes2_pec_rezervuaru_dezinfekcijas_monit__udens_analizes_10.06.20
KATLAKALNS_dezinf_monit_tornis_analizes_12.06.20._SKALOS
DAUGMALE_hidrofori_dezinf_monit_udens_analizes_10.06.20._SKALOS