24h ☏ +371 29220011

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam :

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana”

  • 1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
  • 2. Iepirkuma priekšmets : Vienkāršotās renovācijas projekta īstenošana 90-dzīvokļu dzīvojamā mājā Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3, ietverot apkures sistēmas rekonstrukciju.
  • 3. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
  • 4. Ar nolikumu var iepazīties šeit.
  • 5. Tehnisko projektu un darbu apjomu specifikāciju var saņemt elektroniski, iepriekš atsūtot pieprasījumu uz e-pastu juris@kekavasnami.lv vai darba dienās no 09:00 līdz 16:00 SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju dokumentu iekopēšanai.
  • 6. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835 .
  • 7. Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 13.maijam plkst.16:00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.