AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam :

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana”

  • 1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
  • 2. Iepirkuma priekšmets : Vienkāršotās renovācijas projekta īstenošana 90-dzīvokļu dzīvojamā mājā Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3, ietverot apkures sistēmas rekonstrukciju.
  • 3. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
  • 4. Ar nolikumu var iepazīties šeit.
  • 5. Tehnisko projektu un darbu apjomu specifikāciju var saņemt elektroniski, iepriekš atsūtot pieprasījumu uz e-pastu juris@kekavasnami.lv vai darba dienās no 09:00 līdz 16:00 SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju dokumentu iekopēšanai.
  • 6. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835 .
  • 7. Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 13.maijam plkst.16:00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.