AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

PAZIŅOJUMS PAR BŪVUZRAUDZĪBAS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM


Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana renovācijas projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana” būvdarbiem.
(ID Nr. ĶN – 2013/2 – ERAF)

  • 1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
  • 2. Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana
    renovācijas projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana” būvdarbiem.
    (ID Nr. ĶN – 2013/2 – ERAF)
  • 3. Tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas :
    SIA „Firma L4”, reģ.nr.LV 40003236001 par piedāvāto līgumcenu 2 000,00 ( Divi tūkstoši lati ) LVL ( bez PVN ).
  • Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2013.gada 16.maijā (prot.nr.5).