24h ☏ +371 29220011

PAZIŅOJUMS PAR BŪVUZRAUDZĪBAS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM


Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana renovācijas projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana” būvdarbiem.
(ID Nr. ĶN – 2013/2 – ERAF)

  • 1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
  • 2. Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana
    renovācijas projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana” būvdarbiem.
    (ID Nr. ĶN – 2013/2 – ERAF)
  • 3. Tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas :
    SIA „Firma L4”, reģ.nr.LV 40003236001 par piedāvāto līgumcenu 2 000,00 ( Divi tūkstoši lati ) LVL ( bez PVN ).
  • Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2013.gada 16.maijā (prot.nr.5).