24h ☏ +371 29220011

Būvuzraudzība būvniecības līgumam par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ciematā Ziedonis

ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta” ietvaros.
1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111, kontaktinformācija – 29126835
2. Iepirkuma priekšmets.
Būvuzraudzība būvdarbiem, kas ietver :
– ūdensvada tīklu(9 480 m) ar pieslēgumu vietām un ugunsdzēsības hidrantiem izbūve.
– kanalizācijas pašteces tīklu(8 720 m) ar pieslēguma vietām un 3 sūkņu staciju ar spiedvadu(1 550 m) izbūve.
3. Ar nolikumu var iepazīties šeit.
4. Tehnisko projektu būvdarbiem digitālā formā var saņemt darba dienās no 09:00 līdz 15:00 SIA „Ķekavas nami” Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju dokumentu iekopēšanai.
5. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835.
6. Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 25.februārim plkst.16-00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.