AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Būvuzraudzība būvniecības līgumam par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ciematā Ziedonis

ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta” ietvaros.
1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111, kontaktinformācija – 29126835
2. Iepirkuma priekšmets.
Būvuzraudzība būvdarbiem, kas ietver :
– ūdensvada tīklu(9 480 m) ar pieslēgumu vietām un ugunsdzēsības hidrantiem izbūve.
– kanalizācijas pašteces tīklu(8 720 m) ar pieslēguma vietām un 3 sūkņu staciju ar spiedvadu(1 550 m) izbūve.
3. Ar nolikumu var iepazīties šeit.
4. Tehnisko projektu būvdarbiem digitālā formā var saņemt darba dienās no 09:00 līdz 15:00 SIA „Ķekavas nami” Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju dokumentu iekopēšanai.
5. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835.
6. Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 25.februārim plkst.16-00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.