AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam :
„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, id.nr. ĶN – 2014/3 – ERAF, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr.DMS/3.4.4.1.0/13/11/020 ietvaros.
Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111
2. Iepirkuma priekšmets : Vienkāršotās renovācijas projekta īstenošana 30-dzīvokļu dzīvojamā mājā „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12, ietverot apkures sistēmas rekonstrukciju.
3. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
4. Ar nolikumu var iepazīties  šeit, ar darbu apjomu specifikāciju šeit.
5. Tehnisko projektu var saņemt elektroniski, iepriekš atsūtot pieprasījumu uz e-pastu juris@kekavasnami.lv vai darba dienās no 09:00 līdz 16:00 SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju dokumentu iekopēšanai.
6. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835 .
7. Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 17.jūnijam plkst.16-00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.