24h ☏ +371 29220011

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam :
„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, id.nr. ĶN – 2014/3 – ERAF, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr.DMS/3.4.4.1.0/13/11/020 ietvaros.
Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111
2. Iepirkuma priekšmets : Vienkāršotās renovācijas projekta īstenošana 30-dzīvokļu dzīvojamā mājā „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12, ietverot apkures sistēmas rekonstrukciju.
3. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
4. Ar nolikumu var iepazīties  šeit, ar darbu apjomu specifikāciju šeit.
5. Tehnisko projektu var saņemt elektroniski, iepriekš atsūtot pieprasījumu uz e-pastu juris@kekavasnami.lv vai darba dienās no 09:00 līdz 16:00 SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju dokumentu iekopēšanai.
6. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835 .
7. Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 17.jūnijam plkst.16-00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.