24h ☏ +371 29220011

Būvuzraudzība būvniecības līgumam par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ciematā Rāmava

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam :

„Būvuzraudzība būvniecības līgumam
par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ciematā Rāmava”

ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta” ietvaros.

Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111
kontaktinformācija – 29126835
2. Iepirkuma priekšmets.
Būvuzraudzība būvdarbiem, kas ietver :
– ūdensvada tīklu(3 000 m) ar pieslēgumu vietām un ugunsdzēsības hidrantiem izbūve.
– kanalizācijas pašteces tīklu(2 800 m) ar pieslēguma vietām un 2 sūkņu staciju ar spiedvadu(400 m) izbūve.
3. Ar nolikumu var iepazīties šeit.
4. Tehnisko projektu būvdarbiem digitālā formā var saņemt darba dienās no 09:00 līdz 15:00 SIA „Ķekavas nami” Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju dokumentu iekopēšanai.
5. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835.
6. Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 20.jūnijam plkst.12-00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.