AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Būvuzraudzība būvniecības līgumam par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ciematā Rāmava

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam :

„Būvuzraudzība būvniecības līgumam
par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ciematā Rāmava”

ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III kārta” ietvaros.

Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111
kontaktinformācija – 29126835
2. Iepirkuma priekšmets.
Būvuzraudzība būvdarbiem, kas ietver :
– ūdensvada tīklu(3 000 m) ar pieslēgumu vietām un ugunsdzēsības hidrantiem izbūve.
– kanalizācijas pašteces tīklu(2 800 m) ar pieslēguma vietām un 2 sūkņu staciju ar spiedvadu(400 m) izbūve.
3. Ar nolikumu var iepazīties šeit.
4. Tehnisko projektu būvdarbiem digitālā formā var saņemt darba dienās no 09:00 līdz 15:00 SIA „Ķekavas nami” Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju dokumentu iekopēšanai.
5. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835.
6. Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 20.jūnijam plkst.12-00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.