24h ☏ +371 29220011

PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes”, Nākotnes ielā 12, Ķekavā, Ķekavas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana”
(ID Nr. ĶN – 2014/3 – ERAF).

Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111
Iepirkuma priekšmets : “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes”, Nākotnes ielā 12, Ķekavā, Ķekavas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana”
(ID Nr. ĶN – 2014/3 – ERAF).

Par saimnieciski visizdevīgāko atzīts un tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas :

Pretendents Kopējais punktu skaits Līguma summa EUR, bez PVN Darbu izpilde-nedēļas

 

Garantijas laiks – gadi
Pilnsabiedrība „Stefs-MD” 94.810 212 836,76

21

3

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 27.jūnijā (prot. Nr.3/2014/3 – ERAF).