AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes”, Nākotnes ielā 12, Ķekavā, Ķekavas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana”
(ID Nr. ĶN – 2014/3 – ERAF).

Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111
Iepirkuma priekšmets : “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes”, Nākotnes ielā 12, Ķekavā, Ķekavas novadā siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana”
(ID Nr. ĶN – 2014/3 – ERAF).

Par saimnieciski visizdevīgāko atzīts un tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas :

Pretendents Kopējais punktu skaits Līguma summa EUR, bez PVN Darbu izpilde-nedēļas

 

Garantijas laiks – gadi
Pilnsabiedrība „Stefs-MD” 94.810 212 836,76

21

3

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 27.jūnijā (prot. Nr.3/2014/3 – ERAF).