24h ☏ +371 29220011

PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” (ID Nr. ĶN – 2014/2 – ERAF).

Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111
2. Iepirkuma priekšmets : „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” (ID Nr. ĶN – 2014/2 – ERAF)
Par saimnieciski visizdevīgāko atzīts un tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas :

Pretendents Kopējais punktu skaits Līguma summa EUR, bez PVN Darbu izpilde-nedēļas

 

Garantijas laiks – gadi
SIA „Info Serviss” 96.607 314 627,22

18

5

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 27.jūnijā (prot. Nr.5/2014/2 – ERAF).