24h ☏ +371 29220011

PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM


Pasūtītājs : SIA „Ķekavas nami”
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

Iepirkuma priekšmets –
„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve ciematā Rāmava Ķekavas novadā”, ID Nr. ĶN 2014/3

Tiesības slēgt būvdarbu iepirkuma līgumu piešķirtas :

Personu apvienība „AB-EC” (SIA „AB-rent”, reģ.nr.40003780841 un SIA „Evicon”, reģ.nr.40003430481)
par piedāvāto līgumcenu 954 225,23 EUR ( bez PVN ).

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 02.jūlijā (prot.nr.6).

PAZIŅOJUMS PAR BŪVUZRAUDZĪBAS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Pasūtītājs : SIA „Ķekavas nami”
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

Iepirkuma priekšmets –
„Būvuzraudzība būvniecības līgumam par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ciematā Rāmava”, ID Nr. ĶŪ 2014/2

Tiesības slēgt būvuzraudzības iepirkuma līgumu piešķirtas :

SIA „Firma L4” ( reģ.nr.40003236001 )
par piedāvāto līgumcenu 9 800,00 EUR ( bez PVN ).

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 02.jūlijā (prot.nr.3).