AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM


„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” (ID Nr. ĶN – 2014/2 – ERAF).

Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111
2. Iepirkuma priekšmets : „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” (ID Nr. ĶN – 2014/2 – ERAF)
Par saimnieciski visizdevīgāko atzīts un tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas :

Pretendents Kopējais punktu skaits Līguma summa EUR, bez PVN Darbu izpilde-nedēļas

 

Garantijas laiks – gadi
SIA „Info Serviss” 96.607 314 627,22

18

5

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 27.jūnijā (prot. Nr.5/2014/2 – ERAF).