24h ☏ +371 29220011

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam:
„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14
siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi”
, id.nr. ĶN – 2015/1 – ERAF, Eiropas
reģionālās attīstības fonda projekta nr.DMS/3.4.4.1.0/13/11/084 ietvaros.

1.Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

2.Iepirkuma priekšmets –
Vienkāršotās renovācijas projekta īstenošana
38-dzīvokļu dzīvojamā mājā „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14, ietverot
apkures sistēmas rekonstrukciju.
3. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
4. Ar nolikumu var iepazīties šeit, ar darbu apjomu specifikāciju šeit.
5. Tehnisko projektu var saņemt elektroniski, iepriekš atsūtot pieprasījumu
uz e-pastu juris@kekavasnami.lv vai darba dienās no 09:00 līdz 16:00
SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā,
iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju
dokumentu iekopēšanai.
6. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis
29126835 .

7. Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 2.martam plkst.16-00 Rāmavas ielā

17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.

Jautājumi un atbildes