AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam:
„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14
siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi”
, id.nr. ĶN – 2015/1 – ERAF, Eiropas
reģionālās attīstības fonda projekta nr.DMS/3.4.4.1.0/13/11/084 ietvaros.

1.Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

2.Iepirkuma priekšmets –
Vienkāršotās renovācijas projekta īstenošana
38-dzīvokļu dzīvojamā mājā „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14, ietverot
apkures sistēmas rekonstrukciju.
3. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
4. Ar nolikumu var iepazīties šeit, ar darbu apjomu specifikāciju šeit.
5. Tehnisko projektu var saņemt elektroniski, iepriekš atsūtot pieprasījumu
uz e-pastu juris@kekavasnami.lv vai darba dienās no 09:00 līdz 16:00
SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā,
iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju
dokumentu iekopēšanai.
6. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis
29126835 .

7. Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 2.martam plkst.16-00 Rāmavas ielā

17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.

Jautājumi un atbildes