24h ☏ +371 29220011

PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

Iepirkuma priekšmets –
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” (ID Nr. ĶN – 2015/1 – ERAF)

Par saimnieciski visizdevīgāko atzīts un tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas :

Pretendents Kopējais punktu skaits Līguma summa EUR, bez PVN Darbu izpilde-nedēļas

 

Garantijas laiks – gadi
SIA „TG Construction”

Reģ.nr.40103723135

100.000 289 105,50 12 5

 

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2015.gada 16.martā (prot. Nr.5/2015/1 – ERAF).