AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta – projektēšana

SIA „Ķekavas Nami” izsludina iepirkumu : „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta – projektēšana“, ID Nr. ĶN 2016/1

1.Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111
kontaktinformācija – 29126835

2. Iepirkuma priekšmets –
Ūdensvada ārējo tīklu, kanalizācijas pašteces ārējo tīklu un kanalizācijas spiedvadu un sūkņu staciju būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ciematam Loreķi(Loreķu lauks) Ķekavas novadā.

3. Ar Nolikumu var iepazīties šeit, ar Tehnisko specifikāciju var iepazīties šeit.

4. Iepirkuma dokumentus un papildus informāciju var saņemt pa norādīto kontakttālruni vai e-pastu vai darba dienās no 09:00 līdz 15:00 SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku.

5. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835 , e-pasts juris@kekavasnami.lv .

6. Piedāvājumus iesniegt līdz 2016.gada 4.februārim plkst.10-oo Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.

Jautājumi un atbildes

Karte