24h ☏ +371 29220011

Informācija par ūdensskaitītājiem daudzdzīvokļu mājās

Ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzdzīvokļu mājās nodrošina mājas apsaimniekotājs SIA “Ķekavas nami”, šī pakalpojuma lietotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks (daudzdzīvokļu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki). Tādējādi saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumā noteikto ūdensapgādes pakalpojumu sistēmas uzturēšanu līdz piederības robežai veic ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, savukārt ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par tā īpašumā (vai valdījumā) esošās ūdensapgādes sistēmas (caurules, stāvvadi, individuālie ūdens patēriņa skaitītāji, kas atrodas atsevišķos dzīvokļu īpašumos u.c.) tehnisko stāvokli.

Gandrīz katrā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī ir ūdens patēriņa skaitītājs un periodiski katram pienāk brīdis, kad jāveic tā pārbaude (verifikācija) vai nomaiņa. Ūdens patēriņa skaitītājiem verificēšanas periodiskums ir 4 gadi.
SIA “Ķekavas nami”, jeb šo māju apsaimniekotājs, aicina to darīt, veikt pašiem dzīvokļu īpašniekiem piesaistot kādu sertificētu pakalpojuma sniedzēju pēc pašu ieskatiem un tam nav obligāti jābūt SIA “Ķekavas nami”.

Tā kā SIA “Ķekavas nami” veic rēķinu apkalpošanu daudzdzīvokļu mājās, tātad arī sadala starpību, kas uzrādās starp ēkas kopējo skaitītāju (mājas apsaimniekotāja īpašumā) un kopējo dzīvokļu īpašumos esošajiem skaitītājiem. Mūsu rīcībā ir informācija par skaitītāju derīguma termiņiem, ko publicējam katram dzīvoklim izrakstītajā ikmēneša rēķinā.

Lai viss notiktu kā to nosaka normatīvie akti, pēc skaitītāja uzstādīšanas, pārbaudes, vai nomaiņas, attiecībā ar mājas apsaimniekotāju SIA “Ķekavas nami”, lūdzam iesniegt dzīvokļu īpašnieka parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu ar darba veicēju, vai jebkuru citu personu, kurā norādīts datums, noņemto skaitītāju numurs un rādījums, no jauna uzlikto skaitītāju (pārbaudītu) numurus un rādījumus, darba veicēja vārdu un uzvārdu (salasāmi). Skaitītājiem jābūt noplombētiem. Jaunais nomainītais skaitītājs paliek dzīvokļa īpašnieka īpašumā. Šī kārtība attiecas tikai uz dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājās.

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar ūdens skaitītāju pārbaudi (verifikāciju) vai nomaiņu, dzīvokļu īpašnieki ir laipni aicināti vērsties gan klātienē SIA “Ķekavas nami”’, gan zvanot pa tālruņiem klientu apkalpošans centros – t.27868329 (Ķekavā), t.26175205 (Valdlauči), t.29511352 (Daugmalē).

Noderīgas saites:
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums
MK noteikumi Nr.1013 – Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.

Mājas apsaimniekotājs SIA “Ķekavas nami”, t. 67892848, e-pasts: nami@kekavasnami.lv