AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/011 “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā” īstenošanu

SIA “Ķekavas nami” 2023. gada 2. janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par   Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/011 “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā”.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot fosilos (dabas gāze) energoresursus, nodrošinot nepārtrauktu, prognozējamu un stabilu siltumenerģijas piegādi patērētājiem ilgtermiņā.

Projekts paredz uzbūvēt ar koksnes šķeldu kurināmu 1,5 MW  jaudas katlumāju un pieslēgt centralizētās siltumapgādes sistēmai Valdlaučos.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

  • uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 1,5 MW nominālo jaudu;
  • centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;
  • samazināsies CO2 emisijas par 1188,05 t CO2 gadā;
  • optimizēs uzņēmuma izmaksas, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;
  • paaugstināsies siltumapgādes drošība.

Projekta ietvaros plānoti šādi pasākumi:

  • būvprojekta izstrāde;
  • būvdarbi, iekārtu piegāde, montāža un nodošana ekspluatācijā;
  • būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā;
  • projektu vadība un projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.

 

Projekta kopējās izmaksas (bez PVN)                          1 400 000.00 EUR

ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums (bez PVN)           547 400.00 EUR

SIA Ķekavas nami finansējuma daļa (bez PVN)           852 600.00 EUR

 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada beigām.

 

Projekta gaita

21.06.2023.

Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā

 (Nr. 4.3.1.0/22/A/011)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Ķekavas nami” turpina īstenot projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā”, identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/011.

Pamatojoties uz iepirkuma “Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Valdlaučos, Ķekavas novadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. ĶN2023/1) rezultātiem, 2023.gada 26.aprīlī noslēdza līgums “Fosilā kurināmā aizstāšanas (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Valdlaučos, Ķekavas novadā “ATSLĒGAS PROJEKTA” BŪVNIECĪBAS LĪGUMS Nr. 2023/1-11/32” ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “INOS”, Līguma cena ir 1 4000 00,00 EUR.

 

Uzņēmējam precizē būvprojektu, ēku novietojumu, veic iekārtu un materiālu pasūtīšanu. Paredzēts uzstādīs vienu ūdens sildāmo biomasas katlu, ar visām palīgiekārtām, ieskaitot kurināmā pieņemšanas un padeves operatīvo noliktavu, dūmeni, vadības sistēmu un montāžu. Ūdenssildāmā katla  nominālā siltuma jauda 1,5 MW.

Projekta kopējie izdevumi: 1 400 000,00 EUR (viens miljons četri simti tūkstoši eiro), no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 1 368 500,00 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti eiro). KF finansējums: 40,00 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 547 400,00 EUR (pieci simti četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti eiro). Privātais attiecināmais finansējums: 60[1]% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 821 100 EUR (astoņi simti divdesmit viens tūkstotis viens simts eiro). Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 31 500,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro).

 

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024. gada 31. martam.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/011 “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

 

[1]SIA “INOS”  vienotais reģistrācijas Nr. 40003570038, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Rīgas iela 115A