AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/011 “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā” īstenošanu

SIA “Ķekavas nami” 2023. gada 2. janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par   Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/011 “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā”.

Projekta mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot fosilos (dabas gāze) energoresursus, nodrošinot nepārtrauktu, prognozējamu un stabilu siltumenerģijas piegādi patērētājiem ilgtermiņā.

Projekts paredz uzbūvēt ar koksnes šķeldu kurināmu 1,5 MW  jaudas katlumāju un pieslēgt centralizētās siltumapgādes sistēmai Valdlaučos.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

  • uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 1,5 MW nominālo jaudu;
  • centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;
  • samazināsies CO2 emisijas par 1188,05 t CO2 gadā;
  • optimizēs uzņēmuma izmaksas, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;
  • paaugstināsies siltumapgādes drošība.

Projekta ietvaros plānoti šādi pasākumi:

  • būvprojekta izstrāde;
  • būvdarbi, iekārtu piegāde, montāža un nodošana ekspluatācijā;
  • būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā;
  • projektu vadība un projektu pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.

 

Projekta kopējās izmaksas (bez PVN)                          1 400 000.00 EUR

ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums (bez PVN)           547 400.00 EUR

SIA Ķekavas nami finansējuma daļa (bez PVN)           852 600.00 EUR

 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada beigām.