AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Rekvizīti

SIA „Ķekavas nami”
Reģ.nr. LV40003359306,
Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

A/S SEB Banka
Konta Nr. LV18UNLA0003001609027
SWIFT kods: UNLALV2X

A/S Swedbank
Konta Nr. LV28HABA0551032288679
SWIFT kods: HABALV22