24h ☏ +371 29220011

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu Būvdarbu iepirkumam :

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta”

(ProjektaNr. 5.3.1.0/16/I/008) ietvaros

  1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
  2. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
  3. Iepirkuma nosaukums – “Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Loreķu teritorijā Ķekavā”, Id.nr. ĶN2017/ŪK1.
  4. Iepirkuma priekšmets : būvdarbu  līgums  par  kanalizācijas un ūdensapgādes  ārējo inženiertīklu   un kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi  Loreķu teritorijā Ķekavas aglomerācijā.
  5. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts  – tālrunis 29126835 .
  6. Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 5.februārim plkst.16-00 SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.

Iepirkuma dokumentācija :

  1. Iepirkuma Nolikums.
  2. Tehniskā specifikācija.
  3. Finanšu piedāvājuma veidnes  Tāmes sagatave K1 un Tāmes sagatave U1 .
  4. Būvprojekta rasējumi un apraksti. Ar pilnu Būvprojektu iespējams iepazīties SIA “Ķekavas nami” birojā, kā arī iekopēt to elektroniskajā datu nesējā.