24h ☏ +371 29220011

2024. gada iepirkumu arhīvs

SIA “Ķekavas nami” aicina pieteikties cenu aptaujai par “Gāzes katlu nomaiņas pakalpojums Gaismas ielā 21, Ķekavā” pakalpojuma sniegšanai.

Piedāvājums Iepirkumā ir iesniedzams elektroniski, nosūtot info@kekavasnami.lv līdz 2024.gada 28.maijam plkst. 11.00

Plašāka informācijas un iesniedzamās veidlapas pielikumos

Nolikums

Pieteikuma vēstule

Lokālā tāme

Tehniskā specifikācija

Kvalifikācijas apliecinājums

Finansu apgrozījums

Līguma projekts


SIA “Ķekavas nami” aicina pieteikties cenu aptaujai par “Speciāli ierīkotu sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanas vietu remontu pie divām daudzdzīvokļu mājām Valdlaučos, Ķekavas novadā” remonta pakalpojuma sniegšanai.

Piedāvājums Iepirkumā ir iesniedzams elektroniski, nosūtot info@kekavasnami.lv līdz 2024.gada 17.maijam plkst. 10.00.

Plašāka informācijas un iesniedzamās veidlapas pielikumos

Nolikums

Iesniegums

Tāme

Darbu saraksts

Objekta apsekošana


 Uzaicinājums dalībai cenu aptaujā par SIA “Ķekavas nami” biomasas katlu mājas apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanu

SIA “Ķekavas nami” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas ietvarā realizēja projektu 4.3.1.0/22/A/011 “Fosilā kurināmā aizstāšana Valdlaučos, Ķekavas novadā” un uzbūvēja jaunu biomasas katlu māju, radot jaunus pamatlīdzekļus par kopējo vērtību 1 426 000 eiro (bez PVN).

Katlu māja atrodas Meistaru ielā 37, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Vērtēšanas metode – zemākā cena. Līguma termiņš 12 mēneši.

Plašāk par cenu aptaujas priekšmetu pielikumā.

Piedāvājumu iesūtīt: info@kekavasnami.lv līdz 2024.gada 6.martam plkst. 11:00

SIA “Ķekavas nami” aicina pieteikties cenu aptaujai neliela apjoma biroja mēbeļu piegādes pakalpojumam.

Plašāk par cenu aptaujas priekšmetu zemāk pievienotajos dokumentos.

Nolikums.

Pieteikums

Specifikācija

Piedāvājumu iesūtīt: info@kekavasnami.lv, līdz 2024.gada 12.martam plkst.12.00


SIA Ķekavas nami aicina pieteikties cenu aptaujai lūžņu (t.sk. vecās iekārtas) iepirkuma pakalpojumam. Līgumā paredzēts, ka pretendents piedāvā izvešanas un liela izmēra darbgaldu (lūžņu) demontāžas pakalpojumu. Līgums tiek slēgts uz 12 mēnešu periodu.

Cenu aptaujas nolikums un pieteikuma forma pielikumā.

Nolikums.

Pieteikums.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegt līdz 2024.gada 15.februāra pkst.15.00, iesūtot : info@ķekavasnami.lv