24h ☏ +371 29220011

IEPIRKUMS „Fosilā kurināmā aizstāšana (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi) Daugmalē, Ķekavas novadā” ID Nr. ĶN 2022/6