AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Par taupības pasākumiem

Godājamie daudzdzīvokļu mājas īpašnieki! Par taupības pasākumiem   Ņemot vērā apkures maksas būtisku sadārdzinājumu jaunajā apkures sezonā, aicinām mājas dzīvokļu īpašnieku kopību pēc iespējas īsākā laikā: Pieņemt lēmumu par mājas pilnvaroto personu ievēlēšanu (1-2 pers.), kuri turpmāk no mājas tiktu deleģēti operatīvākai apsaimniekošanas jautājumu risināšanai ar SIA “Ķekavas nami”. Pieņemt lēmumus par steidzamiem remontdarbiem siltumenerģijas

Informācija par siltumenerģijas tarifu.

SIA “Ķekavas nami” 28.07.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku. Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) ir 279.51 eur/MWh. Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 01.09.2022. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas saskaņā dabasgāzes cenas izmaiņām.

SIA “Ķekavas nami” aicina darbā ELEKTRIĶI

Ikdienas darba pienākumos ietilpst:   Veikt plānotos un neplānotos apgaismes un spēka tīkla profilakses un remonta darbus; Veikt jaunu elektroietaišu izbūvi, un esošo nomaiņu. Vakances prasības:   Vidējā profesionālā vai arodizglītība (elektrotehniskajā specialitātē) Darba pieredze līdzīgu darbu veikšanā vismaz 1 gads; B kategorijas autovadītāja tiesības. Mēs nodrošinām: – Visu darbam nepieciešamo (no darba apģērba līdz

SIA “Ķekavas nami” aicina darbā SANTEHNIĶI

Ikdienas darba pienākumos ietilpst:   Ūdens ieguves iekārtu, ūdensapgādes iekšējo un ārējo tīklu, kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ikdienas uzraudzības, uzturēšanas remonta un avārijas likvidāciju darbi. Citi vienreizēji neatliekami darbi sabiedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. Vakances prasības:   Zināšanas par ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu, ūdens ieguves un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības principiem;

Informācija par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

SIA “Ķekavas nami” 29.06.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) ir 181.14 eur/MWh. Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanās datums ir 01.08.2022. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas saskaņā dabasgāzes cenas izmaiņām.

2022. gada 30.jūnijā beidzas termiņš SIA “Ķekavas nami” līgumam ar AS “Latvijas gāze” par dabasgāzes piegādi siltumenerģijas ražošanai Valdlaučos, Rāmavā, Ķekavā un Daugmalē.

Esošais gāzes piegādes līgums nodrošināja vienu no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā. Tiek prognozēts, ka sakarā ar ievērojami pieaugušo dabas gāzes cenu no 2022.gada 1.jūlija būtiski pieaugs maksa par ūdens uzsildīšanu un  apkuri. Jaunais SIA “Ķekavas nami” siltumenerģijas tarifs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā tiks apstiprināts 2022. gada jūnija mēneša beigās pēc jaunā dabas gāzes piegādes līguma

Pašvaldības līdzfinansējums ŪK pieslēgumiem.

Ķekavas novada pašvaldībā līdz 11.jūnijam var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmai. Vairāk informācija Ķekavas novada mājas lapā https://kekava.lv/novads/izsludinata-pieteiksanas-lidzfinansejuma-sanemsanai/  un saistošie noteikumi. Infografika pieejama šeit.

Informācija par dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmēm 2022.gadam

Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2022.gadam un faktisko ieņēmumu un izdevumu tāmes par 2021. gadu ir pieejamas SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavā,  Rāmavas ielā 17, kā arī klientu apkalpošanas centros Ķekavā Gaismas ielā 19, k-8, Valdlaučos Meistaru ielā 37 un “Salnās” Daugmalē  darba laikā pēc iepriekšēja pieteikuma. Dzīvokļu īpašniekiem Tāmes