24h ☏ +371 29220011

Iepirkums – „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ķekavā (II fāze) projektēšana”

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu
„Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība Ķekavā (II fāze) projektēšana”

 • Ar nolikumu bez maksas var iepazīties darba dienās no 09:00 līdz 16:00 Ķekavas novada domē, Gaismas ielā 19, korp.9, 9.kabinetā pie Iepirkumu speciālista.
 • Konkursa nolikumu var saņemt:

  • veicot pārskaitījumu 20,- LVL apmērā par atklāta konkursa iepirkuma dokumentāciju, līdzi ņemot bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu:
   SIA „Ķekavas nami”
   Reģ. Nr. 40003359306
   A/S SEB Banka
   Konta Nr. LV18UNLA0003001609027
   SWIFT kods: UNLALV2X003
   Maksājuma mērķis: Par atklāta konkursa nolikumu, ID Nr.ĶN2010/1
  • ierodoties personīgi Ķekavas novada domē 9.kabinetā, pie Iepirkumu speciālista, Ķekavas novada pašvaldībā, Gaismas ielā 19, korp.9, 9.kabinetā, Ķekavā, Ķekavas novadā darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00. Ierašanās laiku iepriekš saskaņot pa tālr. 67935818; 26355650;

Jautājumi un atbildes par iepirkumu