AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana

SIA „Ķekavas Nami” izsludina iepirkumu PIL 8.’panta kārtībā :

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana”

  • 1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
  • 2. Iepirkuma priekšmets : Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana renovācijas projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana” būvdarbiem.
  • 3. Iepirkuma metode – PIL 8.’ panta kārtībā.
  • 4. Ar nolikumu var iepazīties šeit.
  • 5. Būvdarbu iepirkuma dokumentāciju var saņemt elektroniski, iepriekš atsūtot pieprasījumu uz e-pastu juris@kekavasnami.lv vai darba dienās no 09:00 līdz 16:00 SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju dokumentu iekopēšanai.
  • 6. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835 .
  • 7. Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 22.aprīlim plkst.16:00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.