24h ☏ +371 29220011

PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM


“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana”, (ID Nr. ĶN – 2013/1 – ERAF).

 • 1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
 • 2. Iepirkuma priekšmets: “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3
  siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana”,
  (ID Nr. ĶN – 2013/1 – ERAF).

 • 3. Atkārtoti pārbaudot un vērtējot Pretendentu piedāvājumos iesniegto dokumentu un papildus pieprasīto un iesniegto dokumentu atbilstību iepirkuma Nolikumam attiecībā uz pretendentu saimnieciski finansiālo stāvokli, pamatojoties uz Nolikuma 3.3.2.apakšpunktu tika noraidīta SIA „DGS”, reģ.nr.40003261723, un, pamatojoties uz Nolikuma 3.3.2.apakšpunktu un 3.3.punkta prasību par finanšu apgrozījumu, tika noraidīta pilnsabiedrība „Stefs-MD”, reģ.nr. 40103579122.
 • 4. par saimnieciski visizdevīgāko atzīts un tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas:
  Pretendents

  Kopējais punktu skaits

  Summa LVL, bez PVN

  Darbu izpilde-nedēļas

  Garantijas laiks – gadi

  SIA „A Celtne”

  94.873

  225097.50

  26

  5
 • 5. Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2013.gada 20.jūnija (prot.nr.9).