AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU

Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

Iepirkuma priekšmets –
„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”,
(ID Nr. ĶN – 2014/1 – ERAF).

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta, jo visu piedāvājumu piedāvātā cena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta pirmajā daļā publisku būvdarbu līgumu notiektos līgumcenu sliekšņus, t.i. Euro 170 000.
Iepirkuma procedūra tiks izsludināta atkārtoti.

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 2.aprīlī (prot.nr.3).