24h ☏ +371 29220011

PAZIŅOJUMS PAR BŪVDARBU IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU

Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”-
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

Iepirkuma priekšmets –
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” (ID Nr. ĶN – 2014/2 – ERAF)

Iepirkumu procedūra pārtraukta saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 38.panta 2.daļu, pamatojoties uz nepietiekamo budžeta finansējumu, lai slēgtu līgumu ar Pretendentu, kas iesniedzis atklātā konkursa Nolikuma prasībām atbilstošu un saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu.

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 9.oktobrī (prot. Nr.7/2014/2 – ERAF).