24h ☏ +371 29220011

55 – dzīvokļu mājas „Valdlauči-4” Valdlaučos, Ķekavas novadā kāpņu telpu kosmētiskais remonts

SIA „Ķekavas Nami” izsludina iepirkumu saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 82 pantu:
„55 – dzīvokļu mājas „Valdlauči-4”
Valdlaučos, Ķekavas novadā kāpņu telpu
kosmētiskais remonts”, id.nr. ĶN – 2015/2

1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17,

Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.

2. Iepirkuma priekšmets : 55-dzīvokļu piecstāvu mājas ”Valdlauči-4” Valdlaučos

Ķekavas novadā kāpņu telpu(4 gb.) kosmētiskais remonts.

3. Iepirkuma metode – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu.

4. Ar nolikumu var iepazīties šeit, ar darbu apjomu tāmes veidni šeit.

5. Pasūtītāja kontaktpersona – projektu koordinators Juris Firsts – tālrunis

29126835.

6. Piedāvājumus iesniegt līdz 2015.gada 8.oktobrim plkst.11-00 Rāmavas ielā