24h ☏ +371 29220011

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Pasūtītājs –
SIA „Ķekavas nami”
Reģ. Nr. 40003359306
adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111

Iepirkuma priekšmets –
„55 – dzīvokļu mājas „Valdlauči-4” Valdlaučos, Ķekavas novadā kāpņu telpu kosmētiskais remonts” (ID Nr. ĶN – 2015/2)

No piedāvājumiem, kas atbilda Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlējās piedāvājumu ar zemāko cenu. Tiesības slēgt iepirkuma līgumu piešķirtas SIA „TG Construction” reģ.nr.40103723135 par piedāvāto līgumcenu 12 077.23 EUR(bez PVN).

Lēmums pieņemts SIA „Ķekavas nami” iepirkumu komisijas sēdē 2015.gada 22.oktobra sēdē (prot. Nr.3/ĶN-2015/2).