24h ☏ +371 29220011

Kāpēc rodas ūdens patēriņa starpība

Starpības iemesli

Starpība starp daudzdzīvokļu mājas kopējo patēriņu pēc mājas kopējā skaitītāja un atsevišķos dzīvokļu īpašumos fiksēto ūdens patēriņa summu lielākoties rodas :

  • lietojot ūdeni dzīvokļu krānos ar ļoti mazu caurplūdi;
  • dažādu tehnisku iemeslu dēļ;
  • neapzināti vai ļaunprātīgi ietekmējot skaitītāju rādījumus;
  • uzrādot nepareizu izlietotā ūdens daudzumu;
  • neievērojot noteikto skaitītāju rādījumu ziņošanas kārtību.

Ja iedzīvotājs, ūdeni ņemot, krānu nevis atgriež, bet gan tikai mazliet pagriež, ūdeni laizdams sīkā tērcītē, liela daļa patērētā ūdens var iztecēt neuzskaitīta. Latvijā cilvēki raduši taupīt, tādēļ «tērcītes» – krāna atgriešana uz minimālu jaudu – apzināti vai neapzināti ir bieža parādība , bet ūdens skaitītāji nav pietiekami jūtīgi, lai uzskaitītu tik mazu ūdens patēriņu. Ūdens skaitītāji atbilst noteiktajiem standartiem, minimālā caurplūde dzīvokļos uzstādītajiem ūdens skatītājiem parasti ir 30 litru stundā, bet mūsu patērētāji arī standartus prot piemērot savām vēlmēm.

Neprecizitātes rodas arī skaitītājiem aizsērējot, jo pamazām skaitītāja korpusā uzkrājas dažādi ūdens padeves sistēmā cirkulējoši gruži, kas bremzē rotoru, un līdz ar to tiek uzstādīts mazāks ūdens daudzums nekā reāli patērētais. Tāpat  mēdz gadīties avārijas ūdens noplūdes plīsušu cauruļvadu gadījumā, kā arī neliela, bet pastāvīga ūdens aiztecēšana ventiļu un krānu nepietiekama hermētiskuma dēļ. Arī krānu pilēšanu skaitītāji nefiksē, bet, ja pil krāns, aizplūst aptuveni 40 litru diennaktī, bet gadā 15 – 20 kubikmetru ūdens. Visas šīs nelielās noplūdes kopā rada plūsmu, kuru mājas kopējais skaitītājs fiksē.

Izstrādājot prasības un standartus ūdens skaitītāju ražotājiem, maz tiek domāts, ka skaitītāja rādījumus varētu “apmānīt”. Būtisku zudumu daudzumu rada negodprātīgu patērērētāju rīcība, kad esošie skaitītāji ar dažādām metodēm tiek bloķēti, lai neuzrādītu ūdens plūsmu vispār. Pēc konstrukcijas skaitītājam nevajadzētu reaģēt uz ārēju iedarbību, bet uz vecās paaudzes skaitītājiem viegli var iedarboties ar magnētiem un spīlēm. Tādējādi negodīgi patērētāji sev samazina faktisko patēriņu un samaksu pārliek uz kaimiņu pleciem.

Daudziem dzīvokļu īpašniekiem problēmas rada skaitītāju rādījumu nolasīšanas termiņi, kas SIA „Ķekavas nami” ir noteikti no 25.līdz 27.datumam. Tomēr arī šāds, it kā, ļoti īss termiņš, rada atšķirības skaitītāju rādījumu nolasījumos. Un vēl – rādījumi tiek nolasīti visai haotiski – viens dzīvokļa īpašnieks precīzi noraksta ciparus, otrs uzrāda izlīdzinātu rādījumu, vēl kādam fiksētais patēriņš ievērojami atpaliek no faktiskā…  Kļūdas atklājas tikai pēc kompleksas skaitītāju pārbaudes visai mājai, un arī tad nav skaidrs, vai viss ir kārtībā tajos dzīvokļos, kuros apsaimniekotāja pārstāvji netiek ielaisti.

Savādāka aprēķinu kārtība.

 Saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, SIA “Ķekavas nami”  aprēķinos par karstā un aukstā ūdens patēriņu  jāpiemēro  Ministru kabineta noteikumos Nr.1013 noteiktā kārtība, taču dzīvokļu īpašnieku kopībai saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta trešo daļu ir iespējams noteikt citu kārtību mājas ūdens patēriņa starpības sadalei.

 Kā mainīt situāciju.

 Prakse rāda, ka situāciju ar starpību starp daudzdzīvokļu mājas kopējo patēriņu pēc mājas kopējā skaitītāja un atsevišķos dzīvokļu īpašumos fiksēto ūdens patēriņa summu būtiski uzlabot nav iespējams tikai ar skaitītāju pārbaužu organizēšanu.

Labus rezultātus ir devusi Latvijā, t.sk. arī SIA”Ķekavas nami” objektos,  ieviestā attālinātā skaitītāju rādījumu nolasīšana un attālinātā skaitītāju darbības kontroles nodrošināšana. Šobrīd, strauji attīstoties informācijas tehnoloģiju attīstībai, ir iespējami telemetrijas pakalpojumi, kad mājas ūdens patēriņa procesi tiek kontrolēti elektroniski. Tādējādi ir iespējams konstatēt bojājumus vai nesankcionētu iejaukšanos skaitītāju darbībā un nodrošināt vienlaicīgu daudzdzīvokļu mājas kopējo skaitītāju rādījumu un skaitītāju rādījumu atsevišķos dzīvokļu īpašumos nolasīšanu.

Ja šādai sistēmām pievienotu C klases skaitītāju kāds mēģinās ietekmēt ar magnētiskā lauka palīdzību vai citiem paņēmieniem, visas manipulācijas tiks fiksētas, uzradītas un būs konkrēts paziņojums, ka, piemēram, attiecīgajā dzīvoklī skaitītājs laika posmā no 1. līdz 10. datumam ir tici ietekmēts ar magnētiskā lauka palīdzību.

Iedzīvotājiem pilnībā atkritīs problēmas ar skaitītāju rādījumu nolasīšanu konkrētā laikā un nosūtīšanu, sistēma to izdarīs viņu vietā.

Protams, telemetrijas sistēmas ieviešanai nepieciešams finansējums, kas gan atmaksātos 3-4 gadu periodā. Lai mājā varētu uzstādīt skaitītājus ar attālināto datu nolasīšanas sistēmu, nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ar balsu vairākumu 50%+1 balss. Ja daļa dzīvokļu īpašnieku arī pēc kopējā lēmuma atsakās no jaunajiem skaitītājiem, tad var vienoties, ka pāri palikusī ūdens starpība tiks sadalīta tieši starp šiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri būs atteikušies no attālinātās nolasīšanas skaitītājiem.