24h ☏ +371 29220011

Pašvaldības līdzfinansējums ŪK pieslēgumiem.

Ķekavas novada pašvaldībā līdz 11.jūnijam var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmai.
Vairāk informācija Ķekavas novada mājas lapā https://kekava.lv/novads/izsludinata-pieteiksanas-lidzfinansejuma-sanemsanai/  un saistošie noteikumi. Infografika pieejama šeit.