24h ☏ +371 29220011

Turpinās ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu laukā

logo

 

09.10.2018

Turpinās jūnija mēnesī uzsāktie ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu teritorijā Ķekavā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstība Ķekavā 4. kārta”  ietvaros. Pilnībā pabeigti būvdarbi Ziemeļu ielā. Komunikācijas ierīkotas Varavīksnes, Vīķu, projektējamajās ielās pie Varavīksnes ielas un Vērdiņu ielas, kā arī daļēji Mazajā Senču ielā. Septembra-oktobra mēnešos šajās ielās tiks veikti seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbi. Kopā uz septembra sākumu ierīkoti 2,4 km ūdensvada tīkli un 1,9 km kanalizācijas tīkli.

Šobrīd ūdensvada un kanalizācijas ierīkošana notiek Druvas, Nāras  un Valdiņu ielās. Septembra beigās un oktobra sākumā darbi tiks uzsākti arī Kuršu, Vērdiņu, Dadžu, Piebalgas, Dzeņu ielā un projektējamajā ielā pie Dzeņu ielas.

Būvdarbus projekta teritorijā plānots pabeigt līdz 2019.gada 1.jūlijam.

Būvdarbus veic SIA „Ostas Celtnieks” , objekta būvuzraudzību nodrošina SIA „Dromos”.

Īstenojot kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Ķekavā, tiks izbūvēti  9,1 km ūdensapgādes tīklu un 9,8 km pašteces kanalizācijas tīklu, 0,75 km kanalizācijas spiedvada, kā arī sešas kanalizācijas sūkņu stacijas ar pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz Rīgas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas pie īpašuma robežas 480 Loreķu iedzīvotājiem. Tiks nodrošinātas ugunsdrošības prasības, ierīkojot ugunsdzēsības hidrantus projekta teritorijā. Būvdarbu pabeigšana un objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 2019.gada vasarā.

Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektā paredzēts 1 224 776 EUR apmērā, Ķekavas novada pašvaldība līdzfinansē ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi projekta teritorijā EUR      3 270 944 apmērā.

Būvdarbu laikā transporta kustība būs ierobežota. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem. Lai arī būvdarbi tiks organizēti tā, lai maksimāli nodrošinātu piekļūšanu savām mājām, atsevišķos gadījumos šaurākajās vietās iespējami īslaicīgi piekļūšanas traucējumi.

Vairāk informāciju par projekta īstenošanu   var saņemt pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787)vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

 

SIA „Ķekavas nami”

projektu koordinators  Juris Firsts