24h ☏ +371 29220011

Ūdens saduļķošanās

Saduļķojumu rada ūdens spiediena un plūsmas ātruma izmaiņas ūdensvadā. Mainīgais ūdens plūsmas ātrums un spiediens cauruļvados izraisa nosēdumu noskalošanu no veco cauruļvadu iekšējām sieniņām. Gadu gaitā uz cauruļvadu sieniņām izgulsnējas bioloģisks apaugums un dzelzs oksīds, kas kādā brīdī no cauruļvadu sieniņām atdalās. Noskaloto daļiņu sakustēšanos un attiecīgi ūdens saduļķošanos tagad izraisa katrs ūdens atslēgums vai ugunsdzēsības hidrantu izmantošana.
SIA “Ķekavas nami” aicina iedzīvotājus fiksēt ūdensskaitītāja rādītājus pirms un pēc saduļķotā ūdens notecināšanas, jo par šo fiksēto ūdens daudzuma patēriņu netiks piestādīts rēķins.

Skaitītāju rādītāju fotofiksācija jānosūta uz e-pastu: nami@kekavasnami.lv, norādot konkrētu dzīvokļa adresi.