24h ☏ +371 29220011

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta”


SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu Būvdarbu iepirkumam :

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4. kārta”
(ProjektaNr. 5.3.1.0/16/I/008) ietvaros
1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
2. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
3. Iepirkuma nosaukums – “Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Loreķu teritorijā Ķekavā”, Id.nr. ĶN2017/ŪK1.
4. Iepirkuma priekšmets : būvdarbu līgums par kanalizācijas un ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi Loreķu teritorijā Ķekavas aglomerācijā.
5. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835 .
6. Piedāvājumus iesniegt līdz 2018.gada 5.februārim plkst.16-00 SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.
Iepirkuma dokumentācija :
1. Iepirkuma Nolikums.
2. Tehniskā specifikācija.
3. Finanšu piedāvājuma veidnes Tāmes sagatave K1 un Tāmes sagatave U1 .
4. Būvprojekta rasējumi un apraksti. Ar pilnu Būvprojektu iespējams iepazīties SIA “Ķekavas nami” birojā, kā arī iekopēt to elektroniskajā datu nesējā.