24h ☏ +371 29220011

Loreķu teritorijā šobrīd ir mobilizēta papildus tehnika tieši ielu seguma pagaidu sakārtošanai

SIA “Ķekavas nami” izprot iedzīvotāju neapmierinātību ar slikto ielu un  ceļu seguma stāvokli ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves teritorijā Loreķu laukā, kas izveidojies, galvenokārt, divu faktoru dēļ: laikapstākļu dēļ – no ziemas sasaluma atkūst zeme, un diemžēl būvnieku nespējas dēļ nodrošināt kvalitatīvu piekļūšanu īpašumiem. Lai risinātu šo situāciju, šobrīd mobilizēta papildus tehnika tieši ielu seguma pagaidu sakārtošanai.

Neatliekamu problēmu gadījumos par piekļūšanu saviem īpašumiem ieteicams zvanīt SIA “Ostas Celtnieks” projektu vadītājam Andrejam Zolotojam – tālr. 28349922 (arī brīvdienās  un svētku dienās).

 

Kā informē SIA “Ķekavas nami”, būvdarbu veicējam SIA „Ostas Celtnieks” būvdarbi ir jāorganizē tā, lai iedzīvotājiem maksimāli nodrošinātu piekļūšanu savām mājām neatkarīgi no tā, vai laika apstākļu dēļ ir iespējams atbilstoši projektam atjaunot  ielu segumu vai nav. Būvdarbu veicējam ir operatīvi jāveic ielu seguma pagaidu sakārtošana, savlaicīgi jāinformē iedzīvotāji par iespējamām īslaicīgām piekļūšanas problēmām saviem īpašumiem.

Diemžēl, neskatoties uz daudzkārtējiem SIA “Ķekavas nami”, kas ir šī projekta pasūtītājs, un būvuzrauga norādījumiem un būvsapulču protokolos vairākkārtējiem fiksētiem faktiem, SIA “Ostas Celtnieks” nespēj nodrošināt kvalitatīvu piekļūšanu īpašumiem. No pagājušās nedēļas Loreķu teritorijā ir mobilizēta papildus tehnika tieši ielu seguma pagaidu sakārtošanai, uzlabojot pārvietošanās apstākļus uzraktajās ielās. Tāpat būvnieks ir apņēmies nodrošināt konkrētas darbības ielu sakārtošanai objektā, piemēram, – speciālās ceļu tehnikas nodrošināšana, šķembas u.c. Pakāpeniski notiek darbi situācijas uzlabošanai – greiderēšana un šķembu piebēršana visā Loreķu lauka teritorijā..

Pilnīgu ielu seguma atjaunošanu atbilstoši tehniskajam projektam un ielu iepriekšējam stāvoklim varēs uzsākt tūlīt pēc zemes sasaluma atkušanas. Tiek plānots ielu seguma atjaunošanu uzsākt ar mazākajām ielām, lai ar smago būvtehniku nebojātu jau izbūvētos ielu posmus. Kā pēdējās paredzēts pilnībā atjaunot  ielu segumu Mazajā Senču ielā un Daugavas ielas turpinājumā Loreķu laukā.

Inženiertīklu izbūves darbi pamazām ieiet noslēguma fāzē, maģistrālo tīklu izbūves darbi vēl turpināsies Mazajā Senču ielā, jāizbūvē četras kanalizācijas sūkņu stacijas, pieslēguma vieta kanalizācijas spiedvadam, kā arī atsevišķās ielās savienojumi un  pieslēgumi. Pirms ekspluatācijas jāveic ūdensvada hidrauliskās pārbaudes un dezinfekcija. Smagās tehnikas skaits projekta teritorijā samazināsies jau no marta  pirmās nedēļas.

Plānots, ka iedzīvotājiem iespējams pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem būs no jūlija mēneša. Tāpēc SIA “Ķekavas nami” aicina savlaicīgi saņemt tehniskos noteikumus un uzsākt pieslēgumu izbūvi. Iepazīties ar pieslēgšanās kārtību ŪK tīkliem un izdrukāt iesnieguma formu par tehnisko noteikumu saņemšanu iespējams SIA “Ķekavas nami” mājas lapas sadaļā http://kekavasnami.lv/udenssaimnieciba-2/ vai saņemt SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā.

Īstenojot kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Ķekavā, tiks izbūvēti  9,1 km ūdensapgādes tīklu un 9,8 km pašteces kanalizācijas tīklu, 0,75 km kanalizācijas spiedvada, kā arī sešas kanalizācijas sūkņu stacijas ar pieslēgumu kanalizācijas spiedvadam uz Rīgas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm. Projekta ietvaros tiks nodrošinātas ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma vietas pie īpašuma robežas 480 Loreķu iedzīvotājiem. Tiks nodrošinātas ugunsdrošības prasības, ierīkojot ugunsdzēsības hidrantus projekta teritorijā. Šobrīd ir izpildīti apmēram 70% no kopējā darba apjoma, un darbi iekļaujas plānotajā grafikā. Darbus plānos pabeigt trīs mēnešu laikā.

Vairāk informāciju par projekta īstenošanu  var saņemt pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787) vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

Lai gan SIA “Ķekavas nami” savu iespēju robežās dara visu iespējamo, lai uzlabotu radošos situāciju, tas atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un aicina uz sapratni.

 

SIA „Ķekavas nami”

05.03.2019.