24h ☏ +371 29220011

Daudzdzīvokļu mājas tāmes

SIA “Ķekavas nami” klientiem ir pieejamas savas daudzdzīvokļu mājas tāmes, kā arī uzturēšanas darbu plāni 2024. gadam. Katru gadu katrai mājai pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tāmes un uzturēšanas darbu plāni tiek izstrādāti individuāli.

SIA “Ķekavas nami” līdz 2023. gada 26. novembrim aicina māju dzīvokļu īpašniekus detalizēti iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi, kā arī tāmes pielikumā norādītajiem dzīvojamajai mājai plānotajiem remontdarbiem, kopīgi ar citiem dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt nepieciešamos darbus, lemjot gan par ēkas remontdarbu uzkrājumu, gan darbu prioritātēm.

Ja dzīvokļu īpašnieku kopība minētajā termiņā neierosinās izmaiņas, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2024. gada 1. janvāri.

Ar daudzdzīvokļu māju tāmēm, kā arī uzturēšanas darbu plāniem iespējams iepazīties klātienē klientu apkalpošanas centros un Webnams pašapkalpošanās portālā.