24h ☏ +371 29220011

Iepazīšanās ar daudzdzīvokļu māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm.

No oktobra vidus visiem SIA “Ķekavas Nami” klientiem ir pieejamas savas mājas tāmes, kā arī uzturēšanas darbu plāni 2023. gadam. Atgādinām, ka katru gadu katrai mājai gan pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes, gan uzturēšanas darbu plāni tiek izstrādāti individuāli. Aicinām visus uzņēmuma klientus detalizēti iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi, kopīgi ar citiem dzīvokļu īpašniekiem izvērtēt nepieciešamos darbus, lemjot gan par ēkas remontdarbu uzkrājumu, gan darbu prioritātēm. Tāmes pieejamas e-pakalpojumu vortālā- Webnams un klātienē SIA  “Ķekavas Nami” klientu apkalpošanas centros.

SIA “Ķekavas Nami” aicina katras mājas dzīvokļu īpašniekus savlaicīgi iepazīties ar uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī tāmes pielikumā norādītajiem dzīvojamajai mājai plānotajiem remontdarbiem. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi iesniedzams līdz 2022. gada 26. novembrim. Ja dzīvokļu īpašnieki nav pieņēmuši kopības lēmumu minētajā termiņā, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2023. gada 1. janvāri.