24h ☏ +371 29220011

Iepirkums

SIA „Ķekavas Nami” izsludina atklātu konkursu iepirkumam :

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 36/k-4  Ķekavā, Ķekavas novadā, ID Nr.ĶN 2017/EEF2, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr. DME0000127 ietvaros.

  1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
  2. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
  3. Iepirkuma priekšmets : Četru stāvu 34-dzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 36/k-4  Ķekavā, Ķekavas novadā energoefektivitātes paaugstināšana – Būvdarbi, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma 1.1.pielikumu “Darbu daudzumu saraksts” un Nolikuma 1.2pielikumu Būvprojekts 1.daļaBūvprojekts 2. daļa Būvprojekts 3. daļa
  4. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts  – tālrunis 29126835 .
  5. Piedāvājumus iesniegt līdz 2017.gada 5.decembrim plkst.16-00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.