AVĀRIJAS IZSAUKUMI 67937280 ĶEKAVĀ 26175205 RĀMAVĀ UN VALDLAUČOS 28374674 PĒC DARBA LAIKA, BRĪVDIENĀS, SVĒTKOS

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

SIA „Ķekavas Nami” izsludina iepirkumu
Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā:

„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, id.nr. ĶN – 2014/1 – ERAF, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr.DMS/3.4.4.1.0/13/11/020 ietvaros.

1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
2. Iepirkuma priekšmets : Vienkāršotās renovācijas projekta īstenošana 30-dzīvokļu dzīvojamā mājā „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12, ietverot apkures sistēmas rekonstrukciju.
3. Iepirkuma metode – Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā.
4. Ar nolikumu var iepazīties  šeit.
5. Tehnisko projektu un darbu apjomu specifikāciju var saņemt elektroniski, iepriekš atsūtot pieprasījumu uz e-pastu juris@kekavasnami.lv vai darba dienās no 09:00 līdz 16:00 SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju dokumentu iekopēšanai.
6. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835 .
7. Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 31.mrtam plkst.16-00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.