24h ☏ +371 29220011

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

SIA „Ķekavas Nami” izsludina iepirkumu
Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā:

„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, id.nr. ĶN – 2014/1 – ERAF, Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta nr.DMS/3.4.4.1.0/13/11/020 ietvaros.

1. Pasūtītājs – SIA „Ķekavas nami”, reģ. nr.LV40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111.
2. Iepirkuma priekšmets : Vienkāršotās renovācijas projekta īstenošana 30-dzīvokļu dzīvojamā mājā „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12, ietverot apkures sistēmas rekonstrukciju.
3. Iepirkuma metode – Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībā.
4. Ar nolikumu var iepazīties  šeit.
5. Tehnisko projektu un darbu apjomu specifikāciju var saņemt elektroniski, iepriekš atsūtot pieprasījumu uz e-pastu juris@kekavasnami.lv vai darba dienās no 09:00 līdz 16:00 SIA „Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku un, līdzi ņemot digitālo datu nesēju dokumentu iekopēšanai.
6. Pasūtītāja kontaktpersona – projekta koordinators Juris Firsts – tālrunis 29126835 .
7. Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 31.mrtam plkst.16-00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novads, LV-2111.