24h ☏ +371 29220011

Pabeigti ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu laukā

nap
19.08.2019.
Pabeigti ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvdarbi Loreķu laukā

 

Pabeigti būvdarbi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības  pakalpojumu attīstība Ķekavā 4. Kārta”.

Projekta ietvaros Loreķu teritorijā, Ķekavā, Ķekavas novadā  izbūvēti :

  • ūdensvads – 11 250 m ar vairāk kā 300 pieslēguma vietām privātmājām;
  • ugunsdzēsības hidranti visa projekta teritorijā atbilstoši būvnormatīvu prasībām;
  • pašteces kanalizācija un spiedkanalizācija – 9 920 m ar vairāk kā 300 pieslēguma vietām privātmājām;
  • 6 kanalizācijas sūkņu stacijas notekūdeņu novadīšanai uz Ķekavas ūdenssaimniecības projekta I kārtā izbūvēto spiedvadu Ķekava – Rīga;
  • iepriekšējā stāvoklī atjaunots ielu un ceļu segums Loreķu teritorijā.

Būvdarbu kopējās izmaksas EUR  4 442 532, no tām  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – EUR  1 224 776.

Būvdarbus veica SIA “Ostas Celtnieks”, būvuzraudzību nodrošināja – SIA ”Dromos”, tehniskā projekta izstrādātājs un autoruzraugs – SIA “Firma L4”.

Īstenoti projekta galvenie mērķi – samazināta notekūdeņu piesārņojuma nokļūšana Daugavas upē, nodrošināta  ūdensapgādes un centralizētas kanalizācijas notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība blīvi apdzīvotās vietās, uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte.

Tos, kuri to vēl nav izdarījuši, aicinām pieprasīt Tehniskos noteikumus privātmāju pieslēgumu izbūvei pie centralizētas ūdens un/vai kanalizācijas sistēmas.

Iepazīties ar pieslēgšanās kārtību un saņemt iesnieguma formu Tehnisko noteikumu pieprasīšanai, iespējams :

–           SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā;

–           SIA “Ķekavas nami” klientu apkalpošanas centrā Gaismas ielā 8, Ķekavā;

–           SIA “Ķekavas nami” interneta mājas lapā

http://kekavasnami.lv/udenssaimnieciba-2/;

Pieprasītos Tehniskos noteikumus saņemt iespējams  divu nedēļu laikā SIA “Ķekavas nami” birojā Rāmavā, Rāmavas ielā 17 vai, nosūtot pieprasījumu e-pastā, ieskenētus uz e-pasta adresi juris@kekavasnami.lv .

Papildus  informācija un konsultācijas pie SIA „Ķekavas nami” galvenā inženiera Jāņa Freiberga (t. 29255787)vai pie projekta koordinatora Jura Firsta (t. 29126835).

 

SIA „Ķekavas nami”

projektu koordinators  Juris Firsts